Nhạc của bạn
Khán giả của bạn
Chúng tôi kết nối

PHÂN PHỐI NHẠC TRỰC TUYẾN, TIẾP CẬN MỌI KHÁN GIẢ

Chúng tôi giúp bạn phát triển và phân phối nhạc qua việc cung cấp cách tiếp cận dễ dàng và hiệu quả đến các nền tảng trong và ngoài nước. Sản phẩm âm nhạc của bạn sẽ tiếp cận những nền tảng hàng đầu quốc tế như Spotify và Appe Music và HƠN thế nữa.

PHÂN PHỐI NHẠC OFFLINE

MẠNG XÃ HỘI
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG HIỆU QUẢ

PHÂN PHỐI NHẠC QUA SKY MUSIC

1. Bạn gởi tác phẩm.

2. SKY Music phân phối Nhạc đến các Nền tảng.

3. Bạn nhận Tiền bản quyền.

Tham gia phân phối nhạc với chúng tôi

Mạng lưới phân phối của chúng tôi hiện phục vụ hơn 5.000 Ca sĩ và Nhạc sĩ. Thư viện hiện tại của chúng tôi có hơn 17.000 bản ghi nhạc Việt Nam và hơn 200.000 nhạc nước ngoài.

Đăng ký